Factorii de relatie in simptomatologia sexuala


 În problemele legate de disfuncţii sexuale sunt întodeauna implicaţi ambii parteneri. Uneori disfuncţia sexuală este generalizată, cu orice partener, dar frecvent ea se leagă de un partener anume. În acest context este de menţionat situaţia în care un partener sabotează sexualitatea celuilalt.

Printre problemele specifice în interacţiunea sexuală se numără:

–          tehnicile inadecvate şi slaba comunicare

–          fanteziile sexuale incompatibile

–          lipsa de atracţie reală între cei doi parteneri. În această situaţie terapia sexuală este inutilă. Totuşi ea poate fi de folos pentru acomodare sau ajungerea la o soluţie de compromis.

–          lupta pentru putere în cuplu

–          probleme contractuale: arii de privilegii şi responsabilităţi: o persoană poate intra într-o relaţie presupunând inconştient că relaţia contractuală dintre părinţii săi este relaţia contractuală pe care o va avea în relaţie

–          transferul parental: se pot transfera asupra partenerului atitudinile nerezonabile şi copilăreşti originar simţite în relaţia cu unul din părinţi

–          ambivalenţa referitoare la intimitate, devoţiune şi succesul romatic: de obicei asociate cu disfuncţii ale fazei dorinţei.

–          psihopatologia partenerului

–          căsătoria incompatibilă, situatie în care terapia sexuală nu ne este de nici un folos

Posted in Cuplu si relatii Tagged with: ,
%d bloggers like this: